Nowe podatki od nieruchomości

Przedsiębiorcy zajmujący się inwestycjami w nieruchomości muszą przygotować się na duże zmiany w 2023 roku. Ministerstwo Aktywów finansowych proponuje bowiem nowe podatki, które docelowo mają poprawić sytuację Polaków na rynku mieszkaniowym.

Pierwszym pomysłem jest wprowadzenie podatku od zakupu co najmniej 10 nieruchomości rocznie. Podatek będzie nałożony na fundusze inwestycyjne, które budują, albo też kupują nieruchomości na wynajem. Od takiej transakcji będzie trzeba zapłacić 10-cio procentowy podatek.

Drugim wprowadzonym rozwiązaniem byłby podatek od przychodów z nieruchomości, który działałby podobnie do podatku od przychodów z budynku. Dla wyjaśnienia: podatek od przychodów z budynków to  podatek dla firm posiadających budynek który: stanowi własność albo współwłasność podatnika, jest składnikiem majątku związanym z działalnością gospodarczą, został oddany w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze oraz jest położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podatek ten wynosi 0,035% przychodu z budynków. W tym przypadku przychód stanowi ustalona na pierwszy dzień każdego miesiąca wartość początkowa podlegającego opodatkowaniu środka trwałego wynikająca z prowadzonej ewidencji, a w miesiącu, w którym środek trwały został wprowadzony do ewidencji – wartość początkowa ustalona na dzień wprowadzenia środka trwałego do ewidencji. Od takiej kwoty odejmuje się 10 000 000 i tak powstaje podstawa opodatkowania tegoż budynku. Nowy podatek byłby jednak wyższy niż podatek od przychodów z budynków.

Trzecią propozycją, która mogłaby uderzyć w firmy to wyższa stawka podatku od nieruchomości, jeśli firma jest właścicielem co najmniej 5 mieszkań na wynajem.

Sceptycy proponowanych zmian, zwracają uwagę, że prawdopodobnie dodatkowe podatki będą przerzucane przez przedsiębiorców na osoby wynajmujące, a więc jedynie pogorszy to sytuację Polaków, którzy żyją w wynajmowanych mieszkaniach. Istnieje też ryzyko poszerzenia się szarej strefy wynajmu.

 

https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/mezczyzna-daje-niektore-klucze-do-kobiety_5240858.htm#query=mieszkanie&position=4&from_view=search&track=sph