Świadczenie postojowe jest rekompensatą za utratę przychodów z działalności gospodarczej.

Świadczenie postojowe jest rekompensatą za utratę przychodów z działalności gospodarczej.

Kto może otrzymać świadczenie w kwocie 2080zł?

  1. Osoby prowadzące działalność gospodarczą, których firma w następstwie COVID-19 miała przestój w pracy.
  2. Osoby, które rozpoczęły działalność przed 1 lutym 2020 roku, a uzyskany miesiąc przed składaniem wniosku przychód:
  • Był mniejszy o 15% w porównaniu do miesiąca poprzedzającego lub
  • Nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia jakie było w poprzednim kwartale (ogłaszane przez GUS ).

LUB

Osoby, które rozpoczęły działalność przed 1 lutego, ale zawiesiły ją po 31 stycznia 2020 roku, a uzyskany przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia  jakie było w poprzednim kwartale (ogłaszane przez GUS ).

  1. Osoby niemające innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
  2. Mieszkańcy polski, którzy są obywatelami RP lub mają prawo czasowego lub stałego pobytu w Polsce.

Kto może otrzymać świadczenie w wysokości 1300 zł?

  1. Osoby rozliczające działalność kartą podatkową i są zwolnione z podatku VAT.
  2. Osoby niemające innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
  3. Mieszkańcy polski, którzy są obywatelami RP lub mają prawo czasowego lub stałego pobytu w Polsce.