System pracy w akordzie.

Polskie prawo przewiduje kilka rodzajów systemów czasu pracy. Każdy z nich odpowiada na inne potrzeby naszych przedsiębiorców oraz pracowników. Jednym z popularniejszych systemów jest praca w akordzie. Taki system pracy opiera się na wynagradzaniu pracownika na podstawie wykonanych przez niego dóbr lub usług.

Pracę w akordzie najczęściej stosuje się w wynagradzaniu krawcowych, osób zbierających owoce, kurierów a czasem nawet pracowników budowlanych- tam gdzie, wykonana praca jest policzalna i każda wykonana usługa, sztuka jest do siebie stosunkowo podobna.

Istnieją różne rodzaje akordów. Najczęściej stosowanym jest akord prosty, w którym każda wykonana sztuka, lub usługa jest wynagradzana tak samo. Akord może być też progresywny albo i degresywny. Gdzie po przekroczeniu określonej przez pracodawcę normy pracownik otrzymuje więcej lub mniej za każdą kolejną, wytworzoną rzeczy. W niektórych przypadkach można też zastosować akord zryczałtowany lub zespołowy.

Praca akordowa wykonywana na podstawie umowy o pracę podlega pod kodeks pracy, a więc pracodawca zobowiązany jest do wypłacania co najmniej minimalnego wynagrodzenia  w przypadku pełnego etatu. Jeśli pracownik nie wytworzył wystarczającej ilości dóbr, żeby na jej podstawie otrzymał wynagrodzenie na co najmniej najniższe wynagrodzenie, to pracodawca ma obowiązek dopełnić brakującą kwotę, tak aby wynagrodzenie pracownika opiewało na kwotę co najmniej najniższej krajowej.

Pracownik pracujący na akord zachowuje również prawo do urlopu. Urlop takiego pracownika jest liczony z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym pracownik będzie korzystał z tego urlopu. Oznacza to więc, że pracownik, który częściej przekracza normy, otrzyma wynagrodzenie  urlopowe adekwatne do wykonywanej przez siebie pracy w miesiącach poprzedzających.

Jeśli z powodów nie leżących po stronie pracownika np. z powodu awarii maszyn w pracowni krawieckiej, pracownik nie będzie mógł wykonywać przez pewien czas swojej pracy, to przysługiwać mu będzie za ten okres 60% wynagrodzenia liczonego z ostatnich trzech miesięcy.

Dobrze przemyślana praca na akord może być właściwym wyborem jak i dla pracownika tak i dla pracodawcy. Pracownik będzie starał się przekroczyć normę ustaloną przez pracodawcę, tak, żeby otrzymywać wyższe wynagrodzenie, a co za tym idzie, będzie tworzył w tym samym czasie więcej towarów, niż nienagradzany dodatkowo pracownik.

 

Zdjęcie: <a href=”https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/trzech-krawcow-siedzacych-w-rzedzie_13133347.htm#query=krawcowa&position=4&from_view=search&track=sph”>Obraz autorstwa gpointstudio</a> na Freepik