Work-life balance – zmiany w prawie pracy szczególnie korzystne dla rodziców

Od 2023 roku zgodnie z unijną dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. do Polskiego prawa mogą zostać wprowadzone przepisy poprawiające sytuację pracowników na Polskim rynku pracy.

Jedną z najważniejszych zmian będzie więcej dni wolnych od pracy dla rodziców.

Wydłużony zostanie urlop rodzicielski, z 32 do 41 tygodni. Pojawi się jednak warunek, który będzie nakładał obowiązek wykorzystania przez każdego rodzica co najmniej 2 miesięcy urlopu rodzicielskiego.

Wydłużenie urlopu rodzicielskiego będzie niosło za sobą zmianę wysokości zasiłku z dotychczasowych 80% postawy wymiaru, na 81,5% w przypadku wniesienia o urlop w ciągu 21 dni po porodzie. Tylko za okres ostatnich 9 tygodni, które zostały dodane, zasiłek będzie wynosił 70%. W przypadku nie złożenia wniosku o zasiłek w terminie 21 dni, przez cały okres urlopu rodzicielskiego będzie przysługiwać 70% .

Zmiany nie obejmą jedynie rodziców. Również inne osoby otrzymają możliwość dodatkowego urlopu. Urlop opiekuńczy, bo o nim mowa, będzie można wykorzystać w celu sprawowania opieki lub zapewnienia wsparcia swojej rodzinie. Wyniesie on 5 dni, jednakże za ich okres pracownik nie zachowa prawa do wynagrodzenia tj. urlop ten będzie bezpłatny.

Oprócz tego. Będzie można otrzymać zwolnienie z pracy w pilnych sprawach rodzinnych, które będzie płacone przez pracodawcę w 50%. Wymiar tego zwolnienia wyniesie 2 dni.

Nie każda zmiana będzie jednak korzystna dla pracownika. Okres, w którym będzie można skorzystać z urlopu ojcowskiego będzie zmniejszony do 12 miesięcy od narodzin dziecka. Wcześniej ojciec dziecka miał 2 lata na wykorzystanie takiego urlopu.

Dyrektywa skłania również do częstszego udzielania pozwolenia na elastyczną organizację pracy pracownikom, którzy są rodzicami dzieci poniżej 8 roku życia. Skorzystać z tego rozwiązania mogą również osoby opiekujące się członkiem rodziny.  Oczywiście nie obliguje to pracodawcy, do wydawania takiej zgody zawsze, jednak odmówienie wydania pozwolenia będzie musiało być wyjaśnione na piśmie w ciągu tygodnia od złożenia przez pracownika wniosku.

Dyrektywa została utworzona głównie dla zabezpieczenia zdrowego stosunku między pracą a życiem prywatnym pracowników, warto jednak wspomnieć, że wprowadzane zmiany nie odbiją się szczególnie negatywnie na  interesie pracodawcy.

 

<a href=”https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/portret-kobiety-sukcesu-w-biznesie-w-niebieskim-kolorze-z-dzieckiem_7303047.htm#query=matka%20z%20dzieckiem&position=3&from_view=search&track=sph”>Obraz autorstwa ArthurHidden</a> na Freepik