Zadaniowy czas Pracy- czym jest i czy warto z niego korzystać?

Większość osób nigdy nie spotkała się z takim określeniem jak zadaniowy czas pracy, mimo, że takowy system mógłby być dobrym rozwiązaniem dla wielu pracowników etatowych. Zadaniowy czas pracy jest systemem pracy, w którym pracownik jest rozliczany na podstawie wypełnionych zadań, a nie na podstawie przepracowanych godzin.

Pracownik zatrudniony w tym systemie wykonuje z góry określone zadania, jednak nie jest od niego wymagane wykonywanie ich w konkretnym czasie i miejscu. Jest to dobry system przede wszystkim dla osób które chcą mieć możliwość pracy w wybranych przez siebie godzinach np. rodziców małych dzieci lub studentów.

Zadania przydzielone pracownikowi są przez pracodawcę, który musi uwzględnić w nich faktyczne możliwości pracownika. Dobrym zwyczajem jest ustalenie obowiązków wspólnie. Pracownik powinien znać swoje obowiązki przed podjęciem pracy.

System ten nie zwalnia jednak z obowiązku stosowania norm czasu pracy. Jeśli wykonanie zadań przez pracownika prawdopodobnie zajmuje więcej niż 8 godzin, pracodawca jest w obowiązku wypłacenia takiemu pracownikowi wynagrodzenia z tytułu nadgodzin. Nie nalicza się ich jedynie, jeśli to po stronie pracownika leży wina za niewykonaną w wyznaczonym czasie. Pracownik zachowuje również prawo do urlopów, nieprzerwanego wypoczynku, dni wolnych za święto itp.  Od pracownika nie jest wymagane ewidencjonowanie godzin pracy, a jedynie dni w których pracownik wykonywał pracę z uwzględnieniem nadgodzin, urlopów, czasu choroby i innych nieobecności.

Zadaniowy system czasu pracy może być wprowadzony w przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy, jej organizacją albo miejscem wykonywania pracy.  Jeśli więc pracownik wykonuje pracę, której nie musi świadczyć w określonym czasie i miejscu, a jego zadania można z góry ustalić, to warto zastanowić się nad zadaniowym czasem pracy. Zadaniowy czas pracy jest korzystny szczególnie dla pracowników umysłowych, którzy mogą swoją prace wykonywać samodzielnie. Do takich pracowników należą: informatycy, graficy, prawnicy, projektanci i architekci itp. Pracę w tym systemie ,mogą też podjąć kurierzy, którzy nie mają stałego miejsca wykonywania pracy, a często przemieszczają się między miejscowościami.