Znamy kwoty jakie będą przyznawane w ramach środków z subwencji!

MIKROPRZEDSIEBIORCY
Kwota subwencji uzależniona od spadku obrotu oraz ilości zatrudnionych pracowników:


MIKRO I MALI PRZEDSIĘBIORCY
kwota subwencji dla MŚP obliczana jest jako % wartości przychodów ze sprzedaży przedsiębiorcy za rok obrotowy 2019. Wysokość wsparcia wyrażona % przychodów ze sprzedaży zależy dodatkowo od skali spadku obrotów:

Program jeszcze nie ruszył!!! Skontaktuj się z nami, a poinformujemy Cię o uruchomieniu programu!


Zastaw swoje dane!
Wyślemy Ci przydatne informacje na temat pomocy dla przedsiębiorców!