Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) są to środki finansowe, które może gromadzić pracodawca na osobnym rachunku bankowym. Celem jest wykorzystanie ich jako wsparcie socjalne przez uprawnionych do tego pracowników.

Pracodawcy zatrudniający więcej osób mają obowiązek utworzyć specjalny fundusz, z którego będą finansować określone świadczenia socjalne.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych muszą utworzyć pracodawcy:

  • zatrudniający co najmniej 50 pracowników;
  • zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników, o ile z wnioskiem o utworzenia Funduszu wystąpi zakładowa organizacja związkowa.

Liczbę zatrudnionych określa się według stanu na dzień 1 stycznia danego roku w przeliczeniu na pełne etaty.

Przedsiębiorcy, zatrudniający poniżej 50 pracowników, podejmują dobrowolnie decyzję czy utworzyć Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Mogą również wypłacać pracownikom świadczenie urlopowe. Świadczenie nie przysługuje osobom współpracującym z firmą na podstawie umów-zleceń czy innych umów cywilnoprawnych.

Świadczenie urlopowe to pieniądze, które pracodawca raz w roku wypłaca każdemu pracownikowi, który skorzysta z urlopu wypoczynkowego przez co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Świadczenie wypłacane jest najpóźniej ostatniego dnia przed rozpoczęciem urlopu, w związku z którym jest przyznawane. Od tego świadczenia pracodawca nie odprowadza składek na ubezpieczenia społeczne pracownika.

Natomiast bez względu na liczbę zatrudnionych osób Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych muszą utworzyć pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i zakładów samorządowych.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jest tworzony przez pracodawcę. Środki zgromadzone w Funduszu są przeznaczone na finansowanie działalności socjalnej prowadzonej na rzecz:

  • pracowników i ich rodziny
  • emerytów i rencistów (czyli byłych pracowników) i ich rodziny
  • innych osób wskazanych przez pracodawcę.

https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/kolumny-monet-na-trawie_9367726.htm#query=fundusz%20socjalny&position=29&from_view=search&track=ais