Paragony w nowej formie

Paragon fiskalny jest potwierdzeniem dokonania sprzedaży. Wręczany jest on klientowi po dokonaniu zapłaty za towar bądź usługę bez względu na formę płatności.

Istnieje możliwość nie wystawiania paragonu w wersji papierowej jeśli:

  • korzystasz z urządzeń do automatycznej sprzedaży towarów lub usług, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar lub świadczą usługę;
  • w tych urządzeniach jest umieszczona kasa fiskalna;
  • zapewniasz kupującemu możliwość zapoznania się z danymi o sprzedaży w szczególności wyświetlasz je na urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług.

15 września wchodzą w życie przepisy, które umożliwią wystawianie paragonów za pomocą nowej platformy Ministerstwa Finansów, tzw. HUB-u paragonowego. Kupujący bez podawania swoich danych osobowych zainstaluje na telefonie aplikację, która nada mu unikalny identyfikator i pozwoli odbierać paragony. Jednak nie w każdym sklepie będzie można skorzystać z nowego rozwiązania, ponieważ dla sprzedawców będzie ono dobrowolne. Do otrzymania identyfikatora nie są wymagane żadne dane identyfikujące Klienta, niepotrzebny jest nawet numer telefonu.

Dzięki HUB-owi klienci będą mogli otrzymywać paragony różnych sklepów za pośrednictwem jednej aplikacji, stworzonej i udostępnionej przez Ministerstwo Finansów. HUB paragonowy przyczyni się do zmniejszenia formalności i pomoże zautomatyzować rozliczenia VAT.

Z punktu widzenia klienta korzyścią jest dostęp do e-paragonu w każdym czasie a także łatwy dostęp do e-paragonu w przypadku reklamacji. Klient ma możliwość odebrania e-paragonu w ciągu 30 dni. Istnieje także opcja otrzymania paragonu w formie papierowej, jeśli klient sobie tego życzy.

Niestety sprzedawcy dla uruchomienia możliwości przesyłania e-paragonów będą musieli dokonać aktualizacji oprogramowania kas fiskalnych online lub nawet zakupić nowe urządzenia z dedykowaną funkcją. Jednakże z ich perspektywy ważne jest to, że przepisy nie są nich obligatoryjne. W przypadku awarii sprzedawca otrzyma powiadomienie o braku możliwości wprowadzenia tego paragonu do systemu. Wystawi wówczas paragon fiskalny w postaci papierowej.

E-paragon funkcjonuje w kasach wirtualnych oraz w kasach online. Dopuszczenie wydawania paragonów w wersji elektronicznej tzw. e-paragonów umożliwia klientowi wybór, czy chce otrzymywać papierowy paragon fiskalny czy też woli otrzymywać paragony elektroniczne.

E-paragon jest opcją wygodną dla sprzedawcy jak i dla klienta. Sprzedawca nie musi drukować paragonu, oszczędza papier i czas, a klient nie ma obawy, że paragon ulegnie zniszczeniu albo zaginięciu. Rozwiązanie jest przyjazne dla środowiska. E-paragon można wydać nabywcy za jego zgodą i w sposób z nim uzgodniony.

https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/wlasciciel-malej-firmy-z-bliska_19900976.htm#query=potwierdzenie%20p%C5%82atno%C5%9Bci&position=15&from_view=search&track=ais