IP box – tylko 5 % podatku dochodowego od wartości intelektualnej.

Chcąc nadążyć za wyjątkowo szybko rozwijającą się gospodarką świata polski rząd wprowadził specjalną ulgę dla przedsiębiorców, którzy wytwarzają i otrzymują dochód z praw własności intelektualnej. Ma to na celu zachęcić polskich przedsiębiorców do  działań badawczo-rozwojowych na terenie naszego kraju oraz zwiększyć zatrudnienie w tym sektorze.

Aby skorzystać z ulgi należy prowadzić działalność badawczo rozwojową związaną z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem kwalifikowanym prawa własności intelektualnej. Chodzi o prawa takie jak patent,  wzór użytkowy lub przemysłowy, topografia układu scalonego,  dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin, prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu weterynaryjnego, wyłączne prawo z ust z 26 czerwca 2003 roku o ochronie prawnej odmian roślin i prawo autorskie do programów komputerowych.

Art. 4a pkt 26 ustawy o CIT definiuje, że działalność badawczo rozwojowa to działalność twórcza obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Przedsiębiorca wykazuje dochód podlegający tej uldze w zeznaniu podatkowym za rok, w którym ten dochód osiągnięto. Z IP box można skorzystać zatem dopiero w zeznaniu rocznym, bez możliwości opłacania zaliczek na podatek dochodowy  według stawki 5 %. Zaliczki będzie należało płacić jak dotychczas. Dopiero w zeznaniu podatnik może wykazać 5 % stawkę podatku, a nadpłaty, które z tego powodu powstaną będą zaliczane na poczet zaległości i bieżącego podatku. Reszta nadpłaty może zostać zwrócona lub zarachowana na przyszłe zobowiązania.