Od 01.10.2020 nowy dokument zastępujący dotychczasowe deklaracje VAT

Początkowo miał być wprowadzony już w lipcu, jednakże ze względu na epidemię, rząd postanowił przełożyć wprowadzenie nowego pliku JPK V7 na początek października. Dokument ten, ma łączyć w sobie dotychczasowy plik JPK oraz deklaracje VAT 7, dzięki czemu, tylko jeden dokument odnośnie VAT-7 będzie musiał być sporządzany.

W nowym pliku będzie możliwość zaznaczenia wniosków w sprawie zwrotu nadpłaty VAT oraz ulgi za złe długi tak jak w dotychczasowej deklaracji VAT. Nowy dokument nie zastąpi natomiast VAT 8,9M,10,12 i 14, które będzie trzeba wysyłać tak jak wcześniej.

JPK V7 będzie istniał w 2 wersjach- miesięcznej oraz kwartalnej. Niestety nie oznacza to, że osoby zgłoszone do VAT kwartalnie będą mogły wysyłać plik JPK V7K raz na 3 miesiące. Plik rozliczenia VAT kwartalnego, będzie musiał być wysyłany co miesiąc. Pierwsze 2 pliki JPK V7 kwartału będą zawierać tylko część ewidencyjną, a deklaracja za ostatni miesiąc kwartału będzie zawierać część ewidencyjną oraz część deklaracyjną.

Terminy wysyłki JPK V7 nie będą się różniły od terminów dotychczasowych deklaracji VAT. Będą wysyłane miesięcznie, do 25 dnia miesiąca następującego po rozliczanym miesiącu.

Jedną z nowości, jakie pojawią się na nowym JPK są Grupy towarów i usług GTU, które będą przypisane odpowiednio do każdej faktury, np. faktura z dostawy alkoholu otrzyma oznaczenie GTU_01.

Takim oznaczeniom będą też podlegały oleje opałowe, wyroby tytoniowe, metale, leki itp. , a także usługi takie jak transport, usługi księgowe, prawne itp. Łącznie grup będzie 13. Nie każda faktura będzie podlegała takiemu oznaczeniu. Tyczy się to jedynie sprzedawanych towarów i usług, które znajdują się pod szczególnym nadzorem urzędów.

Dodatkowo oznaczać będziemy też raporty miesięczne, dokumenty wewnętrzne, usługi telekomunikacyjne itp. Co więcej, będzie trzeba zaznaczać, jeśli zakupiono produkty od rolnika lub od osoby stosującej metodę kasową.

 

Zachęcamy do zapoznania się z tematem. Dokładne informacje można znaleźć na stronie ministerstwa finansów.