Jak jeszcze można poprawić płynność finansową firmy? cz. 1

Rząd wprowadził kilka mniejszych udogodnień dla przedsiębiorców, których firmy poniosły w danym miesiącu negatywne konsekwencje epidemii mające na celu poprawę płynności finansowej w firmie. Do takich udogodnień należą:

  1. Przesunięcie terminu zaliczek na podatek dochodowy pracownika za marzec i kwiecień na 1 czerwca.
  2. Przesunięcie terminu zapłaty podatku od przychodu z budynku za marzec, kwiecień i maj do 20 lipca – o ile przychód był o 50% niższy w stosunku do tego samego miesiąca w zeszłym roku (lub jeśli ktoś na początku 2019 roku nie prowadził działalności, to przychód powinien być niższy o 50 %  w stosunku do średniego przychodu uzyskanego w tym roku.

Tego warunku nie muszą spełniać jednak osoby, które rozpoczęły działalność później niż w październiku 2019 roku, lub w 2019 roku ich firma była rozliczana w formie, w której nie ustala się żadnych przychodów.

  1. Przesunięcie terminu opłaty użytkowania wieczystego do 30 czerwca oraz przesunięcie terminu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności również do 30 czerwca.
  2. Odroczenie podatku od sprzedaży detalicznej z 1 lipca do pierwszego dnia 2021 roku.
  3. Tymczasowe zniesienie opłaty prologacyjnej z tytułu należności ZUS oraz należności podatkowych.
  4. Odliczenie straty z 2020 od dochodu lub przychodu uzyskanego w 2019 roku, jeśli przychody były niższe o co najmniej połowę w porównaniu do 2019 roku.
  5. Odliczenie w zeznaniu podatkowym darowizny na przeciwdziałanie COVID-19 od przychodu lub dochodu jeśli darowizna była wpłacona do 30 września 2020 roku. Jeśli darowizna została wpłacona w pierwszych 4 miesiącach 2020 roku można odliczyć aż 200% kwoty tej darowizny. Jeśli w następnym miesiącu to 150%, a w następnych miesiącach już tylko tę samą kwotę co kwota darowizny.
  6. Zwolnienie z obowiązku opłacania zaliczek za złe długi dla firm, których przychody zmniejszyły się o co najmniej 50 % w stosunku do tych samych miesięcy poprzedniego roku.

A to jeszcze nie wszystko, zapraszamy wkrótce po kolejne informacje.