Kasa fiskalna

Kasa fiskalna to urządzenie, które służy do rejestrowania transakcji sprzedaży, generowania paragonów fiskalnych oraz pomaga w prowadzeniu działalności gospodarczej.

W Polsce dostępnych jest kilka rodzajów kas fiskalnych, a wybór zależy od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej i indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy. Najważniejsze rodzaje kas to:

 • kasy stacjonarne – znajdują się na stałe w miejscu prowadzenia działalności. Stosowane są przez sklepy, restaurację czy punkty usługowe;
 • kasy przenośne – są bardziej mobilne i mogą być używane, gdy przedsiębiorca świadczy usługi poza stałym miejscem działalności, np. podczas targów czy eventów;
 • kasy online – umożliwiają prowadzenie transakcji online, a paragony są generowane elektronicznie.

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej mają przedsiębiorcy, którzy sprzedają towary lub usługi:

 • osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej;
 • rolnikom ryczałtowym, czyli dokonującym dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącym usługi rolnicze, którzy korzystają ze zwolnienia w podatku VAT.

Kasę fiskalną muszą posiadać przedsiębiorcy oferujący usługi m.in. :

 • z zakresu doradztwa podatkowego,
 • gastronomiczne i wulkanizacyjne,
 • warsztaty motoryzacyjne,
 • przewozów pasażerskich w komunikacji samochodowej oraz taksówek,
 • komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych oraz silników elektrycznych, prądnic i transformatorów,
 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów,
 • fryzjerzy i kosmetyczki na rzecz osób prywatnych.

Natomiast jeśli przedsiębiorca dokonuje dostawy towarów i świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej zwolnionych z ewidencjonowania nie ma obowiązku posiadania kasy rejestrującej.

Urządzenia fiskalnego nie muszą mieć podatnicy, których obrót ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w poprzednim bądź w bieżącym roku nie przekroczył 20.000 zł.

Kasa fiskalna nie jest konieczna, jeśli całość sprzedaży na rzecz osób prywatnych odbywa się bezgotówkowo, czyli za pomocą np. przelewu bankowego. Natomiast z ewidencji dowodów dokumentujących zapłatę musi jednoznacznie wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczyła każda płatność.

Kasy fiskalne odgrywają kluczową rolę w systemie podatkowym. Dodatkowo generowanie paragonów fiskalnych ułatwia klientom kontrolowanie swoich wydatków i korzystanie z gwarancji na zakupione produkty.

https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/praca-w-kasie_5535601.htm#page=2&query=kasa%20fiskalna&position=33&from_view=search&track=ais