Ulga na złe długi – Wyrok TSUE

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (sygn. C-335/19) z 15 października 2020 r. w sprawie dotyczącej ulgi na złe długi i jej zgodności z regulacjami unijnymi jednoznacznie stwierdza, że przepisy polskiego prawa naruszają prawo Unii Europejskiej.

Art. 89a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług wskazuje, że prawo do obniżenia podstawy do opodatkowania VAT uzależnione jest od tego, aby w dniu dostawy towaru lub świadczenia usług oraz w dzień przed złożeniem korekty deklaracji podatkowej obniżającej należny podatek dłużnik był zarejestrowany jako podatnik VAT oraz nie był w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacji. Wierzyciel, na dzień przed złożeniem korekty deklaracji również powinien być czynnym podatnikiem VAT.

Trybunał Sprawiedliwości wskazał, że formalności w przypadku chęci skorzystania przez przedsiębiorcę z ulgi na złe długi powinny ograniczać się tylko do wykazania czy po zawarciu transakcji zapłata została otrzymana i w jakiej części. Tym samym stwierdził, że prawo do skorzystania z ulgi nie jest uzależnione od posiadania statusu podatnika VAT przez dłużnika jak i wierzyciela.

Wyrok TSUE umożliwia przedsiębiorcom skorzystanie z ulgi na złe długi, w sytuacji, kiedy ich dłużnicy znajdują się w fazie upadłościowej lub likwidacyjnej. Otwiera to możliwość do ponownego wystąpienia o wznowienie postępowań podatkowych zakończonych decyzją ostateczną fiskusa.

Termin na wniesienie żądania o wznowienie postępowań mija miesiąc po publikacji wyroku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Na chwilę obecną wyrok nie został jeszcze podany do publikacji.