Obcokrajowcy pracujący w Polsce, a COVID-19

Wielu przedsiębiorców zatrudnia w swoich firmach osoby zza granicy. Części z nich podczas pandemii skończy się pozwolenie na pobyt i pracę w Polsce. W związku z tym, rząd uwzględnił ten problem w tarczy antykryzysowej.

Zostanie bowiem wydłużony  termin składania wniosków o zezwolenie na pobyt i przedłużenie wizy oraz zostanie przedłużony pobyt w ramach ruchu bezwizowego. Jest to możliwe w przypadku, gdy któryś z powyższych terminów wypadałby w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Wówczas nowy termin upływa po 30 dniach od odwołania ostatniego obowiązującego  z powyższych stanów. Jeśli więc do tego nowego, przedłużonego terminu złoży się wniosek o legalizację pobytu, pobyt w czasie przedłużonego terminu będzie legalny.

Nie jest wymagane wówczas wydanie nowej naklejki wizowej.

Termin 30 dni po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii stosuje się również do oświadczenia o powierzeniu wykonywaniu pracy, jeśli wskazany okres pracy kończyłby się w stanie zagrożenia epidemicznego lub stanie epidemii.