Uelastycznienie czasu pracy

Tarcza antykryzysowa zapewnia pracodawcy możliwość przedłużenia godzin pracy pracownika, jeśli firma przedsiębiorcy ucierpiała w wyniku epidemii.

Pracodawca może wówczas skrócić czas nieprzerwanego odpoczynku dobowego z 11 godzin, które obowiązywały przed epidemią do 8 godzin. Przedsiębiorca musi jednak oddać pracownikowi taką samą ilość godzin odpoczynku w przeciągu 8 tygodni. Tygodniowy czas odpoczynku może się zmniejszyć z dotychczasowych 35 do 32 godzin.

Pracodawca będzie miał prawo także do zwiększenia dobowego wymiaru czasu pracy, należy jednak pamiętać, że musi to nastąpić za porozumieniem ze związkami zawodowymi, a jeśli takowych nie ma to z przedstawicielami pracowników w firmie. Wówczas można wydłużyć taki dobowy wymiar czasu pracy do nie więcej niż dwunastu godzin. Zwrot tych nadgodzin musi zostać dokonany w przeciągu następnych 12 miesięcy.