Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców z Funduszu Pracy

Wnioskuj o jednorazową pożyczkę z niskim oprocentowaniem z urzędu pracy do kwoty 5000,00 zł na pokrycie bieżących kosztów działalności. Nie trzeba w żaden sposób dokumentować wydatków.

Jeśli utrzymasz działalność przez kolejne 3 miesiące, możesz wnieść o umorzenie pożyczki. Jeśli nie, okres spłaty wynosi 12 miesięcy.

Nie trzeba wykazywać strat i można korzystać z innych świadczeń związanych z tarczą antykryzysową.

Kto może skorzystać z pożyczki?

Każdy mikroprzedsiębiorca (Firma nie posiadająca pracowników lub posiadająca nie więcej niż 9 pracowników, a jej obrót netto nie przekracza 2 000 000 euro w ciągu jednego z ostatnich dwóch lat obrotowych) i prowadził działalność przed 01.03.2020.

Przyjmujemy zlecenia na tworzenie i monitorowanie wniosków w Państwa imieniu. Zapraszamy do kontaktu na biuro@optiway24.pl lub nr pod nr 508905150.