Jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy

Jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy jest świadczeniem wypłacanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) pracownikowi, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy. Odszkodowanie to ma na celu zrekompensowanie doznanych szkód zdrowotnych i cierpienia, które wynikają z wypadku.

Wypadek przy pracy jest to zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w związku z pracą, powodujące uraz lub śmierć pracownika. Dodatkowo można zaliczyć również chorobę zawodowa, która jest chorobą powstałą w wyniku działania czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących w środowisku pracy lub związanych ze sposobem wykonywania pracy.

Procedura uzyskania odszkodowania:

  • Zgłoszenie wypadku – pracownik powinien zgłosić wypadek swojemu pracodawcy oraz uzyskać od niego protokół powypadkowy.
  • Złożenie wniosku do ZUS – na podstawie protokołu powypadkowego, pracownik składa wniosek o jednorazowe odszkodowanie.
  • Orzeczenie lekarskie – lekarz orzecznik ZUS ustala stopień uszczerbku na zdrowiu. Na podstawie jego orzeczenia, ZUS podejmuje decyzję o przyznaniu odszkodowania.

https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/wypadek-w-magazynie-czlowiek-na-podlodze_5578217.htm#fromView=search&page=2&position=25&uuid=b60d3a74-2c81-47f0-b8ce-9436e820ba67