Urlop opieka nad dzieckiem – dodatkowe wolne w pracy

Urlop opiekuńczy to prawo pracownika do zwolnienia od pracy w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Dni wolne na opiekę nad dzieckiem zgodnie z Kodeksem pracy, pracownik wychowujący przynajmniej jedno dziecko do 14 roku życia ma prawo do 2 dni wolnych w roku kalendarzowym na opiekę nad dzieckiem. Za te dni przysługuje pełne wynagrodzenie.

W Polsce istnieje kilka rodzajów urlopów związanych z opieką nad dzieckiem, które mają na celu ułatwienie godzenia obowiązków zawodowych z rodzinnymi.

Rodzaje urlopów opiekuńczych:

  • Urlop macierzyński – przysługuje matce bezpośrednio po urodzeniu dziecka. Jego długość wynosi od 20 do 37 tygodni, w zależności od liczby urodzonych dzieci.
  • Urlop rodzicielski – może być wykorzystany po urlopie macierzyńskim przez oboje rodziców. Trwa do 41 tygodni (w przypadku urodzenia jednego dziecka) lub 43 tygodni (w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka).
  • Urlop wychowawczy – przysługuje rodzicom dzieci do 6 roku życia. Trwa do 36 miesięcy i może być wykorzystany przez oboje rodziców, jednak w jednym czasie nie mogą korzystać z niego przez okres dłuższy niż 36 miesięcy razem.

https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/dzieciak-i-ojciec-bawic-sie-na-trawie_7553350.htm#fromView=search&page=2&position=46&uuid=43c73fdb-5f12-4f06-8c90-8491a27772e2