Zasiłek chorobowy a pracownik po 50 roku życia

Zasiłek chorobowy to świadczenie wypłacane pracownikom, którzy stali się niezdolni do pracy z powodu choroby. Zasiłek ten przysługuje również pracownikom po 50 roku życia, jednak zasady jego przyznawania różnią się w zależności od wieku pracownika.

Pracownik nabywa prawo do zasiłku chorobowego po 30 dniach nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę lub po 90 dniach dla osób prowadzących działalność gospodarczą lub zatrudnionych na umowę zlecenie. Taki okres nazywany jest okresem wyczekiwania.

Pracownik po 50 roku życia nabywa prawo do zasiłku chorobowego po 14 dniach niezdolności do pracy, zamiast standardowych 33 dni, za które pracodawca wypłaca wynagrodzenie chorobowe. Od 15 dnia choroby pracownik otrzymuje zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS.

Wysokość zasiłku chorobowego:

  • 80% wynagrodzenia – standardowa wysokość zasiłku chorobowego.
  • 100% wynagrodzenia – w przypadku choroby przypadającej na okres ciąży, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.
  • 70% wynagrodzenia – za okres pobytu w szpitalu.

Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres maksymalnie 182 dni, a w przypadku choroby gruźliczej lub choroby w trakcie ciąży – przez okres do 270 dni.

https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/mlody-dorosly-chory-w-domu_18955034.htm#fromView=search&page=1&position=0&uuid=5c30e4e6-78ac-4b6f-a9a2-064f8cc6b122