Pełny urlop – czym jest i kiedy przysługuje

Pełny urlop to jedno z podstawowych uprawnień pracowniczych, zapewniających czas na odpoczynek, regenerację sił oraz na realizację osobistych spraw. Urlop wypoczynkowy to czas, za który pracownik otrzymuje wynagrodzenie, mimo że nie świadczy w tym czasie pracy. W Polsce prawo do urlopu wypoczynkowego jest regulowane przez Kodeks pracy i przysługuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę.

Ile dni urlopu przysługuje:

  • 20 dni – dla pracowników, którzy przepracowali mniej niż 10 lat.
  • 26 dni – dla pracowników, którzy przepracowali co najmniej 10 lat.

Do okresu zatrudnienia, od którego zależy długość urlopu, wlicza się nie tylko czas przepracowany u obecnego pracodawcy, ale także poprzednie okresy zatrudnienia oraz określone okresy edukacji (np. szkoła średnia, studia wyższe).

Prawo do pierwszego urlopu pracownik nabywa z upływem każdego miesiąca pracy, proporcjonalnie do przepracowanego czasu (1/12 urlopu rocznego). Po przepracowaniu roku, pracownik nabywa prawo do pełnego urlopu na dany rok kalendarzowy. Urlop można wykorzystać jednorazowo lub w częściach, jednak jedna z części urlopu powinna trwać co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/obsluguje-brac-fotografie-dwa-szczesliwego-zenskiego-przyjaciela-na-kamerze_3492318.htm#fromView=search&page=2&position=15&uuid=196b58eb-4923-4780-bb52-986a5c247697