Tarcza Finansowa dla Małych i Średnich firm w związku z COVID-19

Środki bezzwrotne do 75% po 12 miesiącach

Warunek:

 • Kontynuacja działalności,
 • Uzależnione od poniesionej straty na sprzedaży,
 • Uzależnione od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.

W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji jest zdecydowanie wyższy.

Dla kogo?

 • Zatrudnienie od 10 pracowników  do 249 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro a suma bilansowa nie przekracza 43mln euro
 • Spadek obrotów o co najmniej 25%  w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku
 • Przedsiębiorstwa które nie są w postępowaniu upadłościowym lub  postępowaniu restrukturyzacyjnym
 • Rezydencja podatkowa w Polsce  i przez 2 lata obrotowe podatki były rozliczane w Polce
 • Firma istniała na dzień 31.12.2019r  i nie zalegał z płatnościami podatków i ZUS

Na co można wykorzystać subwencje ?

 • Spłata kredytu do 25%  wysokości pożyczki
 • Pokrycie kosztów prowadzonej działalności w szczególności wynagrodzenia pracowników

Pozyskanie subwencji na zasadzie :

 • Procedura uproszczona w formie oświadczenia

Dofinansowanie

Przykład: średnie przychody przedsiębiorstw to około 31,3mln/zł wsparcie finansowe dla jednego przedsiębiorstwa może wynosić od 1,9mln zł do maksymalnie 3,5mln złotych