Limity transakcji gotówkowych

Limity gotówkowe to ograniczenia co do ilości gotówki, jaką można wypłacić lub wpłacić na konto bankowe w danym okresie czasu. Te ograniczenia mogą dotyczyć zarówno jednorazowych transakcji jak i sumy wszystkich operacji gotówkowych przez określony czas. Ograniczenie to ma na celu zwiększenie kontroli przepływu środków na rachunkach bankowych przedsiębiorców przez urzędy skarbowe. Ich celem jest walka z przestępczością finansową, taką jak pranie brudnych pieniędzy i unikanie opodatkowania.

Limit transakcji gotówkowych miał obowiązywać od 01 stycznia 2023r, jednak termin obowiązywania został odroczony na 01 stycznia 2024r. i ulegnie zmianie z 15 000zł na 8 000zł. Oznacza to, że jednorazowa wartość transakcji przekraczająca 8 000zł musi być dokonana za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy.

Od stycznia 2024r. jeśli kwota powyżej 8 000zł będzie zapłacona gotówką to wydatek ten nie będzie zaliczony do kosztów. Natomiast jeśli płatność gotówką dokonana jest do kwoty 8 000zł będzie już kosztem podatkowym. Wydatki powyżej kwoty 8 000zł opłacone gotówką nie będą również stanowiły kosztu podatkowego w przypadku nabycia bądź wytworzenia środka trwałego, dokonania płatności po likwidacji działalności gospodarczej oraz dokonania płatności po zmianie formy opodatkowania na zryczałtowaną formę opodatkowania.

https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/banknoty-i-monety-z-kalkulatorem_8274694.htm#page=5&query=limit%20got%C3%B3wkowy&position=22&from_view=search&track=ais