Oznaczenia OFF i BFK

Oznaczenia w Jednolitym Pliku Kontrolnym VAT (JPK VAT) ulegają zmianom i aktualizacjom z biegiem czasu w zależności od wymagań i przepisów podatkowych.

Czynni podatnicy VAT prowadzący działalność gospodarczą obecnie mają obowiązek stosować w deklaracjach podatkowych oraz ewidencji podatku od towarów i usług oznaczenia JPK_V7. Natomiast od 1 lipca 2024 roku zostaną wprowadzone nowe oznaczenia OFF i BFK w składanych JPK_V7.  Wprowadzenie nowych oznaczeń ma związek z wejściem w życie Krajowego systemu e-Faktur.

Oznaczenie OFF będzie stosowane dla faktur elektronicznych wystawionych w okresie trwania awarii bądź niedostępności Krajowego Systemu e-Faktur lub w przypadku gdy podatnik nie będzie miał możliwości wystawienia faktury ustrukturyzowanej. Oznaczenie to ułatwi zidentyfikowanie faktur wystawionych podczas awarii i niedostępności KSeF.

Oznaczenie BFK będzie stosowane w przypadku faktury elektronicznej jak i faktury w wersji papierowej wystawionej poza Krajowym Systemem e-Faktur.

https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/koncepcja-planowania-podatkowego-z-drewnianymi-kostkami-na-kalkulatorze-na-niebieskim-stole-lezal-plasko_9486298.htm#query=podatek%20VAT&position=5&from_view=search&track=ais