Ulga na złe długi w VAT

Ulga na złe długi jest to rozwiązanie podatkowe, które umożliwia przedsiębiorcom zmniejszenie kwoty podatku należnego o wartość nieopłaconych faktur. Jest to również rodzaj wsparcia, który może znacząco pomóc osobom mającym problem z regulowaniem swoich zobowiązań podatkowych.

Do ulgi na złe długi zalicza się faktury, których termin płatności minął a kontrahent nie opłacił ich w terminie. Jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce to przedsiębiorca, który wystawił fakturę może odliczyć od podatku należnego kwotę jaką miał otrzymać, lecz jej nie otrzymał z powodu na zaległości płatnicze kontrahenta.

Ulga na złe długi w VAT umożliwia przedsiębiorcom zmniejszenie kwoty podatku należnego o wartość nieopłaconych faktur. Skorzystanie z tej ulgi jednak wiąże się z pewnymi warunkami jakie trzeba spełnić.

Najważniejsze warunki do spełnienia to:

  • Termin płatności za fakturę minął, a kontrahent nie opłacił jej w terminie;
  • Przedsiębiorca wystąpił z wezwaniem do zapłaty w formie pisemnej;
  • Należność faktury została uwzględniona w deklaracji podatkowej;
  • Termin płatności upłynął po 90 dniach od terminu płatności za fakturę;
  • Kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT.

Ulga na złe długi w VAT dotyczy obniżenia kwoty podatku należnego a nie kwoty należności. Jeśli przedsiębiorca skorzystał z ulgi za złe długi to i tak musi opłacić całą kwotę należności za fakturę, którą wystawił.

https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/zmeczony-smutny-przygnebiony-samotny-czlowiek-biznesu_1189461.htm#page=2&query=ulga%20na%20z%C5%82e%20d%C5%82ugi%20VAT&position=0&from_view=search&track=ais&uuid=0094719f-2be8-48b1-9b24-bbcb481d15d3#position=0&page=2&query=ulga%20na%20z%C5%82e%20d%C5%82ugi%20VAT