Ryczałt i jego limity

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest formą rozliczania z urzędem, w której podstawę opodatkowania stanowi przychód. Korzystając z tej formy opodatkowania podatek naliczany jest jedynie od przychodu, a zatem nie ma możliwości pomniejszania podatku o koszty uzyskania przychodu.

Przedsiębiorcy zwłaszcza ci początkujący często zastanawiają się jaki rodzaj opodatkowania będzie dla nich najbardziej korzystny. Ta forma rozliczania stała się częstsza w wyborze, ponieważ są stosowane niższe stawki podatku oraz stałe określone w progach ZUS składki zdrowotne.

Jednakże istnieje pewien limit dla tego typu opodatkowania, który należy spełniać by móc z niego skorzystać. Limit dla ryczałtu to maksymalny roczny przychód jaki przedsiębiorca może osiągnąć, aby nadal korzystać z tego uproszczonego systemu podatkowego.

Obecnie limit dla ryczałtu wynosi 2 miliony euro co po przeliczeniu według średniego kursu euro z pierwszego dnia roboczego października roku poprzedzającego rok podatkowy daje nam 9 654 400zł. Przekroczenie tej kwoty oznacza konieczność przejścia na podatek liniowy bądź na podatek na zasadach ogólnych.

Do sejmu został przekazany projekt ustawy, w którym rząd planuje zwiększenia limitu dla ryczałtu. Próg ten ma od 2024r. zwiększyć się o 50% i wynosić 3 miliony euro.

Dla przedsiębiorców będących na ryczałcie po zwiększeniu limitu nadal będzie to korzystną formą opodatkowania jak również może zachęcić inne osoby na zmianę formy opodatkowania i przejścia na ryczałt.

https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/pieniadze-notatnik-i-kalkulator-na-stole_11980923.htm#query=podatek%20rycza%C5%82towy%20limity&position=33&from_view=search&track=ais&uuid=f3e39eb3-f79f-4ad5-915a-70f113343583