Wzrost kwoty wolnej od podatku

Kwota wolna od podatku jest kwotą do której dochód nie jest objęty podatkiem dochodowym. Kwota wolna od podatku od osób fizycznych skierowana jest do podatników rozliczających się na zasadach ogólnych PIT-36 bądź PIT-37.

Wejście w życie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczącej wzrostu kwoty wolnej od podatku jest planowane na 01 stycznia 2024r. Kwota wolna ma być zwiększona z 30 000zł do 60 000zł. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku spowoduje, że wielu podatników nie zapłaci podatku bądź zapłaci go mniej niż w roku ubiegłym. Niestety niesie to za sobą również negatywne skutki takie jak brak możliwości rozliczenia ulg podatkowych.

Wraz ze wzrostem kwoty wolnej od podatku ulegnie zmianie również kwota zmniejszająca podatek z 3 600zł na 7 200zł.

Osoby otrzymujące wynagrodzenie z tytułu umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych w granicach 6 000 zł brutto miesięcznie nie zapłacą podatku w ogóle. Natomiast osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej zapłacą podatek dopiero w momencie przekroczenia dochodu w wysokości 60 000 zł.

Wzrost kwoty wolnej od podatku może okazać się również korzystny dla małżonków dokonujących wspólnego rozliczenia, którzy będą mogli skorzystać z kwoty wolnej od podatku w łącznej wysokości 120 000 zł. W sytuacji, gdy jeden z małżonków nie pracuje albo osiąga niższe dochody, podwyższenie kwoty wolnej od podatku daje szansę na znaczne obniżenie podatku i uzyskanie zwrotu nadpłaty.

https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/mloda-kobieta-sprawdza-swoj-budzet-i-robi-podatki_10113457.htm#query=podatki&position=28&from_view=search&track=sph