Ulga podatkowa na wdrożenie KSeF

Krajowy System e-Faktur (KSeF) jest systemem komputerowym, który umożliwia generowanie i udostępnianie faktur strukturalnych. Głównym celem KSeF jest centralizacja procesu rejestracji faktur w obrocie gospodarczym poprzez skierowanie ich do jednego centralnego miejsca. W ten sposób systemy fakturowania i księgowości będą połączone z KSeF, co umożliwi przesyłanie faktur sprzedaży przez ten system. Co więcej, system KSeF umożliwia również odbieranie faktur przez systemy księgowe, które już przeszły przez KSeF. Dodatkowo, KSeF posiada funkcję zarządzania uprawnieniami, co zapewnia odpowiednie zabezpieczenia dostępu do danych.

Poza wystawianiem, przesyłaniem i otrzymywaniem faktur ustrukturyzowanych KSeF posiada również funkcje ich przechowywania, oznaczania numerem identyfikującym przydzielonym przez ten system oraz weryfikowania zgodności z określonym wzorem takiej faktury. Dodatkowo system służy do analizy i kontroli danych z faktur ustrukturyzowanych oraz wysyłki komunikatów dotyczących wystawienia, odrzucenia albo braku możliwości wystawienia faktury ustrukturyzowanej.

Przystąpienie przedsiębiorców do platformy KSeF od stycznia 2022 roku do końca czerwca 2024 roku korzystane z Krajowego Systemu e-Faktur jest dobrowolne.

Termin wejścia w życie obowiązkowego KSeF nastąpi od:

  • 1 lipca 2024 roku – dla czynnych podatników VAT,
  • 1 stycznia 2025 roku – dla podatników zwolnionych podmiotowo oraz przedmiotowo z VAT w zakresie wystawiania faktur.

Podatnicy, którzy zobowiązani są wdrożyć Krajowy System e-Faktur z pewnością poniosą z tego tytułu koszty, pomimo, iż samo korzystanie z platformy jest darmowe. Mowa jest o wydatkach na przeszkolenie pracowników, czy opłaceniu programów do fakturowania, które oferują integrację z KSeF. Koszty poniesione na wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur będą traktowane analogicznie, jak te poniesione na badania i rozwój. Takie stanowisko oznacza, iż ulga podatkowa na wdrożenie KSeF może wynieść nawet 200% dokonanych kosztów.

https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/praca-w-biurze_908439.htm#query=program%20e-faktury&position=16&from_view=search&track=ais