Nowy ład – nowe rozwiązania?

Rządowy program „Nowy Ład” przedstawia istotne zmiany w strefie gospodarczej. Jedna ze znaczniejszych modyfikacji dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczych.  W planach rządu jest podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł oraz progu podatkowego z 85 528 zł do 120 000 zł. 

Najistotniejsza reorganizacja w rozliczeniach podatku dochodowego odnosi się do likwidacji zryczałtowanej składki zdrowotnej. Podstawa wysokość składki zdrowotnej liczona jest od 75 % przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z IV kwartału 2020 roku, włącznie z wypłatami z zysku. Obecnie, wynosi ona 4242,38 zł. Od tej kwoty przedsiębiorcy zobowiązani są do opłacania 9% składki zdrowotnej, czyli 381,81 zł; z czego 328,78 zł przedsiębiorca może odjąć od podatku dochodowego.

Plan rządowy uzależnia wysokość składki zdrowotnej (9%) od dochodu przedsiębiorcy. Nie będzie możliwości jej odliczenia od podatku dochodowego. W przypadku braku dochodu przedsiębiorcy zapłacą minimalną, stałą składkę zdrowotną określoną przez rozporządzenie.

Optymalizacja obciążeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej będzie kierowała przedsiębiorców w kierunku nowych rozwiązań. Jednym z nich może być zmiana formy działalności na spółkę handlową np. spółkę z o.o. Trzeba jednak zaznaczyć, że słabą stroną spółek jest podwójne opodatkowanie, gdzie oprócz podatku dochodowego CIT (9% lub 19%) odprowadza się również zryczałtowany podatek dochodowy od ewentualnie wypłaconych dywidend (19%).

Dla przedsiębiorców rozliczających się na podatku liniowym (19%) korzystniejszym rozwiązaniem będzie zmiana sposobu rozliczania się z Urzędem Skarbowym na podatek na zasadach ogólnych lub podatek ryczałtowy.

Określenie najadekwatniejszego systemu rozliczeń dla przedsiębiorcy wymaga indywidualnej analizy jego firmy, dlatego warto dokonać jej w profesjonalnych biurach doradztwa księgowego.

Rada Ministrów planuje ogłoszenie właściwego rozporządzenia we wrześniu 2021 r.