Polski Ład – zniesienie karty podatkowej

Obecnie, najprostszą formą opodatkowania w Polsce jest karta podatkowa. Przedsiębiorcy korzystający z karty są zwolnieni z obowiązku prowadzenia ksiąg i składania zeznań podatkowych. Urząd Skarbowy na podstawie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, ilości zatrudnionych pracowników oraz liczby mieszkańców w miejscowości prowadzenia działalności ustala wysokość podatku, który co miesiąc podatnik odprowadza na mikrorachunek. Podsumowując, wysokość miesięcznej zaliczki na podatek nie jest zależny od osiąganego dochodu.

Przedsiębiorcy stosujący kartę podatkową zobowiązani są jednak do wydawania na żądanie klientów faktur sprzedaży. W przypadku kontroli Urzędu Skarbowego powinni posiadać kopie wydanych faktur.

Projekt Polskiego Ładu likwiduje sposób płacenia podatku dochodowego w postaci karty podatkowej. Od 2022 r. nie będzie możliwości składania wniosków do Urzędów Skarbowych z wyborem tej formy opodatkowania. Podatnicy, którzy aktualnie są rozliczani na karcie podatkowej nadal będą mogli kontynuować tę formę rozliczeń, z zastrzeżeniem, że jeżeli zmienią sposób rozliczeń podatku to nie będą mogli już powrócić do karty podatkowej.