Najem prywatny – zmiany od 2022

Projekt z dnia 26 lipca 2021 r. o nowelizacji wielu ustaw podatkowych zakłada ujednolicenie zasad rozliczania podatku dochodowego dla przychodów ze źródeł o których wspomina art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT. Zmiany dotyczyć będą sposobu rozliczania przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym również dzierżawy, poddzierżawy działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Obecnie, istnieje możliwość wyboru rodzaju opodatkowania przychodów  między ryczałtem a podatkiem liczonym według skali podatkowej. Zmiany, które mają wejść w życie z początkiem następnego roku nakładać będą jedną formę rozliczeń z fiskusem, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Oznacza to, że podatnicy będą rozliczać przychody z najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze ryczałtem w wysokości 8,5% przychodów do kwoty 100 000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł.