Unijny pakiet e-commerce – uszczelnienie VAT w UE

Dnia 1 lipca 2021 r. w życie weszła nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw dotycząca zmian w sektorze handlu elektronicznego i importu tzw. małych przesyłek do UE.

Wszystkie przesyłki zamawiane na terenie UE czy też z krajów trzecich, bez względu na wartość towaru będą opodatkowane. Ułatwieniem w naliczeniu podatku należnego mają być nowe procedury IOSS (import) oraz OSS. Pozwolą one na rozliczenie VAT w jednym tylko kraju unijnym – dla wszystkich krajów, na których terytorium podatnik dokonuje sprzedaży.

W związku ze zmianami zostają wprowadzone nowe kategorie transakcji sprzedaży. Towary importowane z krajów trzecich i odsprzedawane dla konsumentów z UE oznaczono skrótem SOTI. Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość na rzecz unijnych konsumentów nosi nazwę WSTO.

Istotna modyfikacja dotyczy również otrzymywania płatności przelewem za transakcje w sprzedaży wysyłkowej. Przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży towarów na terenie UE i otrzymujący płatność przelewem będą zobowiązani wykazywać ją również na kasie fiskalnej.

Nowelizacja ustawy o VAT dotyczy przede wszystkim przedsiębiorców dokonujących transgranicznych usług i sprzedaży towarów unijnym konsumentom oraz podmiotów działających w branży handlu elektronicznego.