Zwolnienia z płatności składek ZUS w ramach Tarczy antykryzysowej 9.0

Ogłoszenie przepisów Tarczy antykryzysowej 9.0 ma nastąpić do 18 kwietnia 2021 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ponownie stworzył możliwość odroczenia płatności składek dla płatników, których obejmie nowe rozporządzenie.  Od 9 kwietnia można ubiegać się o odroczenie płatności składek ZUS za marzec i kwiecień 2021, a po ogłoszeniu rozporządzenia o ich całkowite umorzenie.  Jeżeli przedsiębiorca opłacił składki za miesiąc marzec, będzie mógł ubiegać się o zwrot nadpłaty lub przeznaczenie kwoty na przyszłe składki.

Wnioski o odroczenie płatności – RDU, dostępne są na stronie ZUS. Można je składać przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS ( PUE ZUS) po uprzednim zarejestrowaniu się.

Rozszerzona lista działalności gospodarczych, według przeważających kodów PKD, które mogą ubiegać się o odroczenie, a później umorzenie składek:

47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
51.10.Z Transport lotniczy pasażerski;
77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego;
77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe usługi kosmetyczne.

KODY PKD, KTÓRE RÓWNIEŻ MOGĄ SKORZYSTAĆ Z ULGI
49.32.Z – działalność taksówek osobowych,

49.39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,

52.23.Z – działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy,

55.10.Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania,

55.20.Z – obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,

55.30.Z – pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,

56.10.A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,

56.10.B – ruchome placówki gastronomiczne,

56.21.Z -przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),

56.29.Z – pozostała usługowa działalność gastronomiczna,

56.30.Z – przygotowywanie i podawanie napojów,

59.11.Z – działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

59.12.Z – działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,

59.13.Z – działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

59.14.Z – działalność związana z projekcją filmów,

59.20.Z – działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,

74.20.Z – działalność fotograficzna,

77.21.Z – wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,

79.11.A – działalność agentów turystycznych,

79.12.Z – działalność organizatorów turystyki,

79.90.A – działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,

79.90.C – pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

85.51.Z – pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,

85.52.Z – pozaszkolne formy edukacji artystycznej,

85.53.Z – pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,

85.59.A – nauka języków obcych,

85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

86.10.Z – w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej

86.90.A – działalność fizjoterapeutyczna,

86.90.D – działalność paramedyczna,

90.01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,

90.02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,

90.04.Z – działalność obiektów kulturalnych,

93.11.Z – działalność obiektów sportowych,

93.13.Z – działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,

93.19.Z – pozostała działalność związana ze sportem,

93.21.Z – działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,

93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,

93.29.B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – od 1 sierpnia 2020 r. ten kod nie obowiązuje i został podzielony na dwa kody, tj.: 93.29.A, 93.29.B,

96.01.Z – pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,

96.04.Z – działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.