Tarcza antykryzysowa 6.0 a Tarcza dla rozwoju

Jednym z filarów programu antykryzysowego 6.0 jest Tarcza dla rozwoju. W jej ramach rząd przewiduje umorzenie subwencji z Tarczy Finansowej z PFR, dofinansowanie kosztów stałych, pożyczki długoterminowe z gwarancją oraz przedłużenie tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm.

Warunkiem skorzystania z umorzenia subwencji z PFR dla MŚP byłoby wykazanie spadku przychodów o 30% w przeciągu roku licząc od marca 2020 r. do marca 2021 r. Umorzenie otrzymanej subwencji miałoby nastąpić do końca czerwca 2021 r.

Dofinansowanie kosztów stałych dla małych i średnich przedsiębiorców z branż objętych restrykcjami  polegałoby na pomocy finansowej w wysokości 70% kosztów stałych.  Zakładając, że nastąpił spadek przychodów o 30% w stosunku do roku poprzedniego.

Pożyczki długoterminowe z gwarancją de minimis dla MŚP i gwarancją płynnościową dla dużych firm pozwoliłyby na pokrycie zaciągniętych przez przedsiębiorców pożyczek na 6 lat do przodu.

Możliwość skorzystania z instrumentów pomocowych w ramach Tarczy dla rozwoju będzie dostępna po zatwierdzeniu ich przez Komisję Europejską. Rząd przewiduje, że nastąpi to na początku 2021 r. Jeżeli tak się stanie wnioski będzie można składać do 31 marca 2021 r., a wypłaty będą realizowane do 30 czerwca 2021 r.