Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w czasie COVID-19

Jeśli jesteś rodzicem dziecka poniżej 8 roku życia i jesteś objęty ubezpieczeniem chorobowym możesz skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego na opiekę nad dzieckiem. Może zostać udzielone tylko jednemu z rodziców i tylko w przypadku gdy obydwoje pracują i nie są w stanie zająć się dzieckiem.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku i nie ma wpływu na limit 60 dni, które przysługują w przypadku standardowego zasiłku opiekuńczego na chore dziecko.

Przedsiębiorca, który chciałby skorzystać z zasiłku opiekuńczego powinien złożyć druk ZAS-58 Skarga/Wniosek świadczeniobiorcy/płatnika składek w sprawie świadczeń z tytułu choroby, macierzyństwa lub zasiłku pogrzebowego. Można go przesłać za pomocą PUE ZUS.

Pracownik lub zleceniobiorca chcący skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego powinien oprócz druku ZAS-58 wręczyć pracodawcy lub zleceniodawcy oświadczenie dostępne na stronie ZUS. Wówczas pracodawca przekaże wyżej wymienione dokumenty wraz z zaświadczeniem Z-3 lub Z-3a do ZUS.

Ubezpieczony powinien złożyć wniosek tylko na te dni, w których faktycznie miał pracować. ZUS może weryfikować wnioski.

Okres korzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego może trwać do 26 czerwca, czyli do zakończenia roku szkolnego. Nie wiadomo natomiast, czy w przyszłym roku szkolnym również będzie można z dodatkowego zasiłku  opiekuńczego skorzystać.